Ajankohtaisia hankkeita

KONALANKUJA

Konalankujan ja Konalanpolun katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 28.6.-25.7.2023 ja löytyvät:

https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


RISTIPELLONTIE 1


Konala, Ristipellontie 1, asemakaavan muutos

Julkaisu poistuu verkosta 8.3.2024 0:00. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 28.2.2023 § 111 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Konala, tontti 32034/9 sekä katu-, tie- ja puistoalueet, piirustus nro 12814, Ristipellontie 1. Dnro HEL 2022-010213.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12814

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12814

Helsingissä 7.3.2023

Ristipellontien liikennejärjestelyjen parannusesityksiä:

https://www.konala.info/ajankohtaista-uutiset/Konalantie 47 poikkeuslupahakemus

Maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä 32. kaupunginosan (Konala) korttelin
32039 tonttia 2 koskevan poikkeamishakemuksen. Hakemuksen
mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta nro 11852
seuraavasti ja seuraavilla ehdoilla:
-  poiketaan kaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta sallimalla paljon
tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälätilojen sijoittaminen tontilla
olemassa olevan rakennuksen maantasokerrokseen.
-  tontille ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Ristikon korttelin länsiosan asemakaavan muutos

Ristikon korttelin länsiosa

Julkaisu poistuu verkosta 29.3.2024 23:59. 

Kaupunginvaltuusto on 15.3.2023, 74 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Konala, korttelin 32037 tontit 1 ja 2 sekä katualue, piirustus nro 12776, Ristikon korttelin länsiosa. Dnro HEL 2021-008999.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12776

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12776


Helsingissä 29.3.2023