Ajankohtaisia hankkeita

KONALANKUJA

KONALANKUJAN JA KONALANPOLUN KATUSUUNNITELMALUONNOKSET NÄHTÄVILLÄ 1.–14.2.2023:

https://www.konala.info/ajankohtaista-uutiset/


RISTIPELLONTIE 1


Konala, Ristipellontie 1, asemakaavan muutos

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä alustavasta viitesuunnitelma-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.11.2022.

  • Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan asemakaavan muutosta lähialueellemme. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tarkempaa tietoa suunnitelmasta, valmistelun etenemisestä ja siitä, miten voi osallistua. Konala-Seura valmistelee uutta lausuntoa hankkeesta.

Ristipellontie 1 poikkeuslupahakemus

Kaavoittajalta saadun tiedon prusteella: Hankkeen eteneminen poikkeuslupamenettelynä on keskeytetty, koska ELY-keskus on ilmoittanut, että asiassa voidaan edetä asemakaavamuutoksen kautta: Tämän vuoksi ei myös Konala-Seuta ry:n lausunnon vastinetta ole julkaistu. (HLe 24.10.2022)

Ristipellontien liikennejärjestelyjen parannusesityksiä:

https://www.konala.info/ajankohtaista-uutiset/Konalantie 47 poikkeuslupahakemus

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-08-24_93_Pk&vdoc=U51105100VH1

Maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä 32. kaupunginosan (Konala) korttelin
32039 tonttia 2 koskevan poikkeamishakemuksen. Hakemuksen
mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta nro 11852
seuraavasti ja seuraavilla ehdoilla:
-  poiketaan kaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta sallimalla paljon
tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälätilojen sijoittaminen tontilla
olemassa olevan rakennuksen maantasokerrokseen.
-  tontille ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Ristikon korttelin länsiosan asemakaavan muutos