Hankkeet

Leikkipuisto Vähätuvan ulkoliikuntapaikka on valmistunut

Kotipuunpolku on saanut katunimikilven ja nimilaatan

Kotipuun nimilaatta kiinnitettiin keväällä 2022
Kotipuu kukkii 2023
Kuva: Merja Virkkula

Kehä I Konala

Kehä I on Helsingin niemen kiertävä kehämäinen seudullinen mt 101, jonka osuus Konalan kohdalla valmistui 1980. Tieosalla tehtiin huomattava perusparannustyö vuosina 2016- 2017, jolloin rakennettiin lisäkaistoja ja uusittiin meluntorjuntaa sekä parannettiin kevyen liikenteen yhteyksiä.

Konalantien silta valmistui jo v. 1969 vaikka Kehä I tulemisesta ei ollut itään päätöksiä. (Holmqvist)
Kehä I Kartta
V. 1978 helmikuussa Kehä I paikalla vielä hiihdettiin. (HLe)

Vuonna 2019 aloitettiin uusi parantamishanke Laajalahden kohdalla tavoitteena liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen tien välittömään läheisyyteen.

Liikennemäärä Konalan kohdalla oli v. 2019 laskennoissa tuntiliikenne 8560 ajon./h ja vuorokaudessa 88655 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä 6%. Vilkkaimmillaan liikenne Kehä I:llä oli Hämeenlinnanväylän itäpuolella, jossa liikennemäärät olivat lähes100000 ajon/vrk.

Konala-seuran pitkäaikainen jäsen ja Konalan historiikin kirjoittanut Torbjörn Holmqvist oli 1970-luvulla ensimmäisten joukossa ajamassa meluesteitä uudelle Kehätielle. Vuoden 2016 perusparannuksen yhteydessä Holmqvistin haastattelut on katsottavissa Väyläviraston nettisivuilla:

Viistokuva Kehä I Konala 1999 (HLe)
Kehä I Helmikuu 2021 (HLe)

Liikenneturvallisuus Helsingissä

25.1.2021  järjestettiin virtuaalityöpaja, jossa
käsiteltiin Helsingin liikenneturvallisuutta!

Tilaisuudessa käyty keskustelu ja esiin nostetut huomiot ovat
arvokkaita ja ne otetaan huomioon kehittämisohjelman laadintatyössä.
Luonnos Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta tulee
kevään aikana tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi Kerro kantasi
-palveluun.

Kehittämisohjelman luonnos on ollut asukkaiden  kommentoitavissa keväällä 2021.