Mikä on Konala-Seura ry?

Konala-Seura on asukasyhdistys, joka toimii alueen asukkaiden hyväksi mm. seuraavasti:

  • toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä ja vaikuttaa päätöksentekoon Helsingissä siten, että konalalaisten ääni tulee kuulluksi
  • ottaa kantaa  kaavoitus- ja liikennesuunnitelmiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kasvatukseen ja koulutukseen, kulttuuriin
  • ylläpitää Konalan Asukastilaa ja vaikuttaa siellä järjestettävään toimintaan
  • järjestää kylätalkkaritoimintaa
  • organisoi Konalan Adventtipolun, omenatorin yms
  • tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa
  • tukee alueen kotiseutu- ja harrastustoimintaa sekä osallistuu asukasosallisuustoimintaan
  • toimii yhdyssiteenä asukkaiden ja eri yhteisöjen välillä
  • Helkan eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n jäsen


Konala-Seuran Facebook-sivuilta löydät lisää tietoa toiminnastamme ja ajankohtaisista tapahtumista