Mikä on Konala-Seura ry?

Konala-Seura on asukasyhdistys, joka toimii alueen asukkaiden hyväksi mm. seuraavasti:

  • toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä ja vaikuttaa päätöksentekoon Helsingissä siten, että konalalaisten ääni tulee kuulluksi
  • ottaa kantaa  kaavoitus- ja liikennesuunnitelmiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kasvatukseen ja koulutukseen, kulttuuriin
  • ylläpitää Konalan Asukastilaa ja vaikuttaa siellä järjestettävään toimintaan
  • järjestää kylätalkkaritoimintaa
  • organisoi Konalan Adventtipolun, omenatorin yms
  • tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa
  • tukee alueen kotiseutu- ja harrastustoimintaa sekä osallistuu asukasosallisuustoimintaan
  • toimii yhdyssiteenä asukkaiden ja eri yhteisöjen välillä
  • Helkan eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n jäsen


Konala-Seuran Facebook-sivuilta löydät lisää tietoa toiminnastamme ja ajankohtaisista tapahtumista

KONALA-SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

kokouskutsu


Aika: tiistai 23.3.2021 klo 18.00

Teams-kokous

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4. Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

5. Esitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään

tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

6. Kyläavustajatoiminta

7. Konalan asukastilan toiminta

8. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys

vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja hallituksen erikseen

valmistelemat asiat.

9.Kokouksen päättäminen

Vuoden 2021 jäsenmaksu on maksettava viimeistään 7.4.2021 Konala-Seura ry:n

tilille Nordea-Tikkurila FI48 1344 5000 0372 02

TERVETULOA!

Konalassa 23 päivänä helmikuuta 2021

Konala-Seura ry

hallitus

www.konala.info

http://www.kaupunginosat.fi/konala      Y-tunnus 0637758-9

www.facebook.com/konalaseura   

Konalassa 23 päivänä helmikuuta 2021