OmaStadi

Konalan ja Pitäjänmäen OmaStadi-raksan  kehittämistilaisuudessa jatkotyöstivät Konala-Seuran puheenjohtaja Maritta Hyvärinen ja Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja Jan Furstenborg yhteistuumin kahta ideaa alueen yhteiseksi hyödyksi ja kaikkien alueen asukkaiden käyttöön. 

  1. Täältä löytyy trompoliinipuistoesitys Hilapellon puistoon, Nuolipuistoon ja Strömbergin alueelle:
  • https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/184/plans/768?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bsearch_text%5D=trampoliinipuisto&filter%5Bsection%5D%5B192%5D%5Bscope_id%5D=&filter%5Bsection%5D%5B194%5D%5Bcategory_id%5D=174&order=recent&utf8=%E2%9C%93
  1. 2. Toisena ehdotuksena työstimme Vähätuvan leikkipuistoon pienoisgolfrataa. Sijaintinsa puolesta se sopii konalalaisten ja pitskulaisten käyttöön. Ehdotuksen löydät täältä:

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/184/plans/763?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bsearch_text%5D=pienoisgolfrata&filter%5Bsection%5D%5B192%5D%5Bscope_id%5D=&filter%5Bsection%5D%5B194%5D%5Bcategory_id%5D=

Jos oma ehdotuksesi on vielä kehittämistä vailla, helmikuun loppuun mennessä ehtii työstää ehdotuksen. Helmikuun alun läntisellä alueraksalla ei ollut Konalasta muita edustajia kuin Konala-Seuran puheenjohtaja Maritta Hyvärinen, joka ei ehtinyt useampia ideoita työstää.  Mennään näillä kahdella ehdotuksella eteenpäin kohti syksyn äänestystä!


Ideat arvioitu: jatkoon päässeille onnea ja menestystä

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas?component_id=183&filter%5Barea_scope_id%5D=33&filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D=&order=recent&page=8&participatory_process_slug=osbu-2020

Täältä löydät kaikkia läntisen alueen ehdotukset ja jatkoon päässet sekä myös hylätyty ideat. Nyt lähdetään kehittämään yhdessä ideoita. Useat ideat ovat yhdistettävissä ja siten saamme enemmän kannatusta ja väkeä jatkokehitykseen.

Alueraksa-työpajat starttaavat yhteiskehittämisen

Kevään aikana 11.1.–30.4.2021 ideoista yhteiskehitetään äänestyskelpoisia ehdotuksia. Ehdotuksia tehdään omastadi.hel.fi-sivustolla ja raksa-työpajoissa yhdessä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. 

Ensimmäiset Alueraksa-työpajat järjestetään tammikuussa. Alueraksojen tavoitteena on avata ehdotuksia OmaStadi-sivustolle muiden ideoita jättäneiden kaupunkilaisten kanssa keskustelemalla, ja yhdistelemällä ideoita. Alueraksoille kutsutaan kaikki samalle alueelle jatkoon hyväksyttyjä ideoita jättäneet kaupunkilaiset. Myös muut yhteiskehittämisestä kiinnostuneet kaupunkilaiset ovat tervetulleita. Alueraksat järjestetään verkkotilaisuuksina, joihin voi jo nyt ilmoittautua Avaa uuden ikkunanomastadi-sivustolla.

Ehdotuksia voi avata sivustolle 11.1.–28.2.2021. Alueraksoille osallistuminen ei ole välttämätöntä. Ehdotuksen voi tehdä myös OmaStadi-sivustolla. Työpajoissa pääsee kuitenkin tapaamaan muita alueen kehittämisestä kiinnostuneita kaupunkilaisia ja kehittämään yhdessä ideoita toteuttamiskelpoisiksi ideoiksi. 

”Alueraksalle kannattaa osallistua erityisesti silloin, kun alueelle on tehty useita samankaltaisia ideoita, kuin oma ideasi. Alueraksalla useat samankaltaiset ideat yhdistellään ja niistä hiotaan yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa yksi timanttinen ehdotus äänestykseen. Ensimmäisellä kierroksella liian samankaltaiset ehdotukset eivät menestyneet äänestyksessä. Yhdistettynä ne olisivat keränneet tarpeeksi ääniä ja menneet läpi” toteaa koillisen alueen stadiluotsi Outi Rissanen.

Alueraksojen jälkeen yhteiskehittäminen jatkuu OmaStadi-sivustolla, pienemmissä työryhmissä ja maaliskuussa järjestettävillä teemaraksoilla. Teemaraksoille osallistuvat ehdotusten tekijöiden lisäksi kaupungin asiantuntijat. Teemaraksojen tavoitteena on viimeistellä ehdotukset ennen kustannusarvioita ja äänestystä. Ehdotuksia on mahdollista muokata OmaStadi-sivustolla 30.4.2021 asti.

Alueraksojen aikataulu:

Itäinen suurpiiri 25.1.2021 klo 17.30–19.30
Kaakkoinen suurpiiri 26.1.2021 klo 17.30–19.30
Eteläinen suurpiiri 27.1.2021 klo 17.30–19.30
Koko Helsinki 28.1.2021 klo 17.30–19.30
Pohjoinen suurpiiri 1.2.2021 klo 17.30–19.30
Keskinen suurpiiri 2.2.2021 klo 17.30–19.30
Läntinen suurpiiri 3.2. 2021 klo 17.30–19.30
Koillinen suurpiiri 4.2.2021 klo 17.30–19.30

Lue lisää:

Tutustu ideoiden esitarkastuksen tuloksiinAvaa uuden ikkunan

Tutustu alueesi idearyhmiinAvaa uuden ikkunan


Ilmoittaudu AlueraksoilleAvaa uuden ikkunan


J