Julkaisut

Thorbjörn Holmqvist har forskat på rötterna i sin familj och har sammanställt anteckningar om Kånala och dess omgivningar tidigare och de publicerades ursprungligen på svenska 1978 men översattes redan till finska 1981 av Kånala Gillet. Boken berättar om stadierna och utvecklingen av Kånala-regionen, men den syftar inte till att vara ett verkligt historiskt verk. Syftet med boken har varit att berätta nuvarande och nya invånare i Kånala och dess omgivning hur människor en gång bodde här och vad den starka urbaniseringen i området orsakade. Boken beskriver en era från början av 1800-talet till 1950-talet. Boken var ganska populär och en andra upplaga togs 2002. Endast arkivkopior av boken finns kvar för Kånala Gillet.

Thorbjörn Holmqvist on sukunsa juuria tutkiessaan koonnut muistiinpanoja Konalasta ja sen ympäristöstä menneinä aikoina ja ne julkaistiin alun perin ruotsiksi 1978, mutta käännettiin jo 1981 suomeksi Konala-Seuran toimesta. Kirja kertoo Konalan seudun vaiheista ja kehityksestä, mutta se ei pyri olemaan varsinainen historiallinen teos. Kirjan tavoitteena on ollut kertoa nykyisille ja uusille Konalan ja sen lähiseudun asukkaille, miten täällä elettiin aikoinaan ja mitä voimakas kaupungistuminen alueella aiheutti. Kirjassa kuvataan aikakautta 1800-luvun alkupuolelta 1950-luvulle asti. Kirja oli varsin suosittu ja siitä otettiin toinen painos vuonna 2002. Kirjasta on jäljellä Konala-Seuralle vain arkistokappaleet.

Seija Korpela on koonnut Thorbjörn Holmqvistin historiikin kertomuksien jatkona Konalan kehitystä noin vuodesta 1940 lähtien 2000-luvulle. Kertomuksia on osin julkaistu aikanaan Konalan sanomissa ja niitä on lisätty haastattelemalla iäkkäitä konalalaisia ja Pitäjänmäen seurakunnan päiväpiiriläisiä elämästään keväällä 2007. Haastatellut ovat kertoneet muistikuvia elämästään ja Konalan kehittymisestä maalaiskylästä monimuotoiseksi esikaupunkialueeksi uusine toimintoineen ja palveluineen.

Seija Korpelan kirjaa on mahdollista ostaa Konala-Seuran puheenjohtaja Maritta Hyväriseltä hintaan 20e.

Kuva CD Konalasta

Samuli Aalto on koonnut Konalan asukkaiden ja Konala-Seuran avustuksella CD:lle vanhoja kuvia Konalasta, sen asukkaista ja tapahtumista. CD valmistui Konala-Seuran 30-vuotisjuhlaan 28.11.2004. Levyllä on 126 kpl kuvia ajalta 1920-1980.