Toimintasuunnitelma

Konala-Seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Hallitus               

Seuran hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallituksen kokouksiin jäsenet voivat lähettää seuran toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Puhelinneuvotteluja käydään ja sähköpostiviestejä lähetetään tarpeen mukaan.

Tiedotus               

Seuran järjestämistä tapahtumista ja kokouksista ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja ilmoitustauluilla sekä sähköpostilla tai jäsenkirjeissä. Konalan aluetta koskevista suunnitelmista, järjestelyistä ja tapahtumista toimitetaan tarvittaessa aineistoa ja kannanottoja myös paikallislehdille. Kotisivuja kehitetään ja ne pidetään ajan tasalla.

Liikunta               

Keppijumppaa asukastilassa jatketaan. Kesällä järjestettyä puistojumppaa jatketaan. Pilates-ryhmät jatkuvat Asukastilassa. Työväenopiston jooga jatkuu Asukastilassa.

Nuorison kannustaminen       

Konalan ala-asteen oppilaiden kehittymistä ja menestystä tuetaan stipendein tai muilla tavoin.

Kotikaupunkipolku           

Kotikaupunkipolkuun liittyvä aineisto on kotisivuilla ja moniste on edelleen myynnissä. Kotikaupunkipolkukävelyjä järjestetään seuran hallituksen jäsenten vetämänä. 

Konalan Adventtipolku               

Järjestetään perinteisesti 1. adventista loppiaiseen. Puheenjohtaja koordinoi tapahtuman.  Adventtipolkuun liitetään oheistapahtumia yhteistyössä alueen järjestöjen ja yritysten kanssa. Ristikon Asukastilan luukun ideoivat Asukastilan lapsityötä tekevät järjestöt yhdessä. Tapahtuman adventtipolku.fi –nettisivustoa ylläpidetään.

Omenatori               

Omenasatokauden ajan pidetään omenatoria, johon voi tuoda ja noutaa omenoita veloituksetta. Tavoitteena omenoiden jakelu ja hävikin vähentäminen.

Muutosten seuranta       

Konalan alueen rakentamista ja kehittymistä sekä täydennysrakentamista seurataan. Laaditaan pyydetyt lausunnot Konalan aluetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista. Pyritään aktivoimaan kaupunkia havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Ympäristön kohennus        

Alueemme viherympäristön säilymistä ja kehittymistä seurataan. Hoidetaan Konala-Seuran kotipuuta.

Liikenne               

Osallistutaan alueen liikenneturvallisuuden kehittämiseen. Seurataan bussien ja junien aikataulujen yhteensopivuutta sekä kaupungin laatimien liikennejärjestelyjen toteutumista ja vaikutuksia. 

Kulttuuri ja tapahtumat       

Osallistutaan Pitäjänmäen sankarihaudan itsenäisyyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuuteen. Varaudutaan osallistumaan sidosryhmien Konala-tapahtumiin ja muihin alueen liikunta-ja kulttuuritapahtumiin sekä siivous- ym talkoisiin. Osallistutaan Ristikko-päivään ja vapputapahtumaan. Järjestetään koko perheelle suunnattuja tapahtumia Konalan alueella.

Kylätalkkaritoiminta       

Jatketaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylätalkkaritoimintaa. Konala-Seura toimii kylätalkkarin työnantajana ja palveluksia myydään seuran jäsenille vanhuksia priorisoiden. Kylätalkkarin työpanosta käytetään mm Asukastilan siivoukseen.

Korttelikerho ja Ikäväki-toiminta

Seuramme on Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n kannattajajäsen. Toimimme yhteistyössä alueen muiden järjestöjen kanssa senioreiden korttelikerhotoiminnassa. 

Asukastila               

Jatketaan toimintaa Konalan asukastilassa Ristikon kauppakeskuksen 2. kerroksen liikehuoneistossa, jonka Konala-Seura on kalustanut ja varustanut. Tehdään yhteistyötä asukkaiden, kaupungin toimijoiden, työväenopiston, seurakunnan, MLL:n, partion ja muiden alueen järjestöjen kanssa. Kauppakeskus Ristikon kanssa jatketaan erinomaista yhteistyötä mm. viestinnän, kauppakeskuksen laajan mainonnan muodossa. Asukastilan tapahtumia on mainostettu mm isoilla valonäytöillä ja somessa.  Kaupungin asukasosallisuusavustus varmistaa  toiminnan keskittämisen Konalan asukkaiden yhteiseen asukastilaan. Tilaa luovutetaan muiden alueen järjestöjen ja toimijoiden käyttöön. Konala-Seuran kylätalkkari toimii Asukastilassa tietotekniikkatukena ikäihmisille ja päivystäjänä. Näin aukioloaikoja saadaan lisättyä etenkin päiväaikaan.

 Asukastilassa on  järjestöjen vetämiä kerhoja, tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia. Osa toiminnasta on säännöllisesti yleensä viikoittain toistuvaa, osa kertaluontoista tai muutaman kerran kursseja sekä erilaisia tapahtumia. Asukastilan käytössä on tärkeää, että eri ikäisille asukkaille löytyy ohjelmaa aamupäivästä iltaan ja näin tilan käyttö on kattavaa. Osa toiminnasta on kaikille vapaata, osa on suunnattu eri ryhmille esim vauvamuskari tai eläkeläispiiri. Osallistumismaksut pyritään pitämään niin pienenä kuin mahdollista, suuri osa toiminnasta on maksutonta. Kyseessä ei ole liiketoiminta tai taloudellisen hyödyn tavoittelu. Tilaa voivat myös käyttää eri järjestöt ja taloyhtiöt kokoustilana. 

Korona-ajan rajoitukset ja suositukset on otettu toiminnassa huomioon. Konala-Seura on hankkinut kertakäyttöisiä suu-nenäsuojuksia ja käsidesiä asiakkaiden käyttöön. Ohjaajilla on ollut jaossa kaupungin tarjoamia vähävaraisille tarkoitettuja kangasmaskeja.          

Konalan Asukastilan toiminnan tavoitteena on alueen asukkaiden ja järjestöjen yhteistyö, yksinäisyyden torjunta, eri asukasryhmien lähentyminen ja yhteisymmärryksen lisääntyminen, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä mielekkään toiminnan järjestäminen eri ikäisille. MLL:n Uudenmaan piirin monikulttuurisen perhekahvilan toiminnalla tavoitetaan laaja ryhmä vanhempia ja lapsia ja tuetaan heidän kotouttamistaan.

Kaupungilta haetaan avustusta vuokraan, mahdollisesti myös toiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi pienimuotoisiin varustuksen kohentamisiin.                  

Osallistuva budjetointi       

Tehdään yhteistyötä stadiluotsin kanssa ja  osallistutaan OmaStadi 2020-2022 läntisen alueen ideoiden kehittämistyöhön ja äänestykseen. Omina ideoina mm Asukastilan isot näytöt ja äänentoistolaitteet sekä Konalan Kyläjuhlat. Konalan Asukastilan käytöstä OmaStadin äänestyspaikkana on alustavasti sovittu.

HELKA               

Jäsenenä osallistutaan HELKA – Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n järjestämiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja toimintaan. Kaupunkisuunnittelutyöryhmään osallistutaan myös. 

Sidosryhmät               

Tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa, kuten Konalan ala-asteen koulu, Pitäjänmäki-seura, Pajamäki-seura, Konalan Lions-klubi, Länsi-Helsingin seniorit, Pitäjänmäen seurakunta, PitKo,  Konalan Marttakerho, Pitäjänmäen kirjasto, MLL ja Kaupunkisuunnitteluvirasto sekä alueella toimivat yritykset ja järjestöt. Neuvotellaan Konala-Seuran jäsenille jäsenetuja.